Bewaring

De bollen worden voor de broeierij geprepareerd naar de gewenste oogstdatum. In één van de vele cellen kan de optimale temperatuur worden gegeven, die voor deze preparatie varieert van 2, 5, 7, 9, 17, 20, 23 of 34 graden Celcius. De bollen worden in zogenoemde kuubkisten bewaard en voor luchtdrukwanden gereden. Op deze manier worden de bollen altijd geforceerd geventileerd. Ruiter-Wever heeft de mogelijkheid om zo'n 3100 kuubkisten geforceerd te bewaren. In verschillende cellen is het mogelijk om te sturen op CO2, Ethyleen, temperatuur of luchtvochtigheid. Met deze mogelijkheden kan altijd optimaal gestuurd worden naar de grootste behoefte van de bollen.